Kontakt oss

Redaktør for WEB side

Herman Titlestad telf.: +47 90 62 45 14  htitlest@online.no

Styrets sammensetning 2016

Kontakt personer.:

Kåre Bastesen  +47 56 34 19 82 Mob: +47 91 62 77 36  kaabaste@online.no

Skjema i forinnmeldelse ved innmelding i Mongstad Senior klubb. Fyll ut skjema og send det til formannen Kåre Bastesen.
Skjema for innmelding (Medlemsopplysninger) kan lastes ned her : Skjema.doc  Skjema.PDF

Statoil Veteranklubb Mongstad

Det vi vil får vi til

Funksjon

Navn

Tlf

Mob

E-post

Styreleder

Kåre Bastessen (*)

56341982

91627736

kaabaste@online.no

Nestleder

Alf Kålås

56341462

90884258

akaala@online.no

Kasserer

Ingfrid B. Titlestad

56341348

41233699

ibtitles@gmail.com

Sekretær

Oddrun Vabø

 

 

 

Styremedlem

Berit Holgersen

 

91159059 

p-holger@online.no

 

Varamedlem (1)

Terje Myrvang

 

 

 

Varamedlem (2)

Alf Hodneland

 

 

 

Revisorer

Revisor (1)

Toralf Paulsen

56167056

91149896

thoralfp@broadpark.no

Revisor (2)

Torill B. Høyland

56341464

95822669

 

Valgnemd

Valgnemd (1)

Alf Sætran

 

 

 

Valgnemd (2)

Einar Mæhle

56341294

97782211

emahle@broadpark.no

Valgnemd (3)

Olav Steinsland

 

95241533

osteinsl@broadpark.no

Turmnemd

Turnemd (1)

Arne Leikvill

 

 

 

Turnemd (2)

Per Skjerve

 

90609794

perskje@broadpark.no

Turnemd (3)

Kjell Austgulen

56352923

90728885

o-austgu@online.no