Medlemsinformasjon

 

Medlemsliste:

Medlemsliste er oppdatert fortløpende. Skulle det være feil i listen ber vi om snarlig tilbakemelding, slik at dette kan bli rettet.

 

Midlertidig medlemsliste (oppdatert midlertidig stoppet.) :  Medlesmliste

 

Vedtekter:

VEDTEKTER FOR STATOIL VETERANKLUBB MONGSTAD

SIST REVIDERT 20 FEBRUAR 2015.

Last ned: Vedtekter

 

Pensjonistkort:

Alle pensjonister kan få utlevert et pensjonistkort. Kortet er bevis på at du er Statoil pensjonist. Kortet er personlig og skal ikke overlates til andre. Kortet gir deg ikke spesielle adgangsrettigheter til selskapets bygg og anlegg. Gjeldende regler for besøkende gjelder også for pensjonister. Kortet er uten bilde og kan bestilles ved at du kontakter nærmeste GBS service center før sluttdato. Du kan også ringe Statoil kundeservice for bestilling av kort på telefon 51999222 (valg 4 – du skal i kontakt med GBS service center på forus)

 

Rapporter fra medlemsmøtet:

 

Medlemsmøte 4. oktober 2016:  Link til rapport

Statoil Veteranklubb Mongstad

Det vi vil får vi til