Velkommen til ”Statoil Mongstad Museet”

Statoil Veteranklubb Mongstad

Det vi vil får vi til

Henvendelser til Museet

Henvendelser til museet som eksempelvis:

Þ Ønske om omvisning / besøke museet. Vi kan ta  imot grupper / busser med 30—50 personer. Prisen for omvisning er kr 50,-/person

Þ Spørsmål vedrørende museet etc.

Bruk følgende e-meil adresse: museet@stasenmong.org

 

Link til server for å lese innkomne e-meil: http://webmail.domeneshop.no/

Brukernavn og passord kan fås ved henvendelse til Herman Titlestad

Telefon: 90624514 eller e-meil: htitlest@online.no

** Lese innkomne henvendelser til museet **

For å kunne lese innkomne henvendelser krever det en spesiell tilgang med brukernavn og passord. Benytt følgende link: Åpne henvendelser

Mongstad Troller

Hjorten på Mongstad

Når man besøker Mongstad får man fort bekjentskap med Mongstad Trollet, og ikke minst den store hjortestammen som beiter relativt fritt inn på raffineriområde

Enkel skjematisk raffineringsprosess

Arbeider og drift av: Statoil Mongstad Museet:

Þ Museet disponerer pr. i dag et areal på ca. 1000 M², dette innbefatter utstillingsområde, et lite verksted, spiserom, kontor, og forsamling /undervisnings rom med tilhørende kjøkken

Þ Museet drives av pensjonister fra stort sett Mongstad Raffinerier
De er på museet stort sett hver torsdag i uken.
Det er da vanlig at det kommer fra 10 til 15 personer som pusser, mekker, reparerer og setter i stand gammelt utstyr

 

Museet har følgende avdelinger for visning av utstyr:

Þ Prosess modeller etc.

Þ Mekanisk Utstyr (Pumper, kompressorer, turbiner etc.)

Þ Elektrisk / kommunikasjons utstyr

Þ Brannvern avdeling

Þ Gamle Mongstad. Utsting fra før raffineriutbygging i 1973-75